Over onze school

Onze visie/missie: Het JA over 5 jaar!

Het JA wordt in de regio herkend als een school met een warm en duidelijk schoolklimaat, met vestigingen die met een duidelijk herkenbaar pedagogisch-didactisch concept werken en met docententeams die het laten leren van de leerlingen centraal stellen. Er is een grote mate van organisatietrots. Medewerkers en leerlingen voelen zich gewaardeerd. Men voelt zich veilig en voelt de ruimte om te floreren. Ons onderwijs levert een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van het leven van individuen en van de samenleving. De teamleiders en de schoolleiding zorgen voor duidelijke richtlijnen en inspireren en ondersteunen de docenten waar nodig. De platte organisatie zorgt ervoor dat de middelen efficiënt worden aangewend, waardoor bureaucratische omwegen worden voorkomen. De organisatietrots uit zich ook in een duidelijke profilering naar buiten toe. Ons onderwijs richt zich op kwalificatie, socialisatie EN persoonsvorming!

visie JA Wordl

Als je op het Jan Arentsz rondloopt zul je zien dat de school volop in beweging is. Onze leerlingen doen mee aan projecten, maken presentaties voor andere leerlingen, doen onderzoek, nemen proeven in het laboratorium, gaan op excursie, zingen, maken muziek, sporten… Te veel om op te noemen.

Wij van het Jan Arentsz zijn niet alleen trots op ons onderwijs. Nog belangrijker vinden we dat we goed met elkaar omgaan. En dat bewijzen onze leerlingen en ons personeel elke dag opnieuw. Op het Jan Arentsz mag je allemaal anders zijn, en we vinden het ook belangrijk dat we ons allemaal aan de afspraken houden. Vanaf het moment dat je binnenkomt als brugklasser krijg je alle ruimte om je te ontplooien, maar nooit ten koste van anderen. Iedereen heeft een stem, en we willen ook dat iedereen leert luisteren. We verwachten van Jan Arentsz-leerlingen dat ze zelfstandig zijn, en we helpen je ook als je begeleiding nodig hebt om dat te leren. Schoolprestaties en het diploma tellen, maar ook en misschien wel vooral, dat je op het Jan Arentsz gelukkig bent.

Het Jan Arentsz kenmerkt zich bovendien en misschien wel in de eerste plaats door zijn open christelijke identiteit, waarbij we uitgaan van vertrouwen in elkaar en in elkaars mogelijkheden en talenten.

Vestigingen en onderwijssoorten

Onze school heeft een vestiging in Alkmaar en in Langedijk.
Daarnaast werken wij nauw samen met het Van der Meij College waarvan de sector Zorg en Welzijn onder onze school valt.

Wij bieden de volgende onderwijssoorten aan:

Alkmaar

VMBO basis/kader inclusief LWOO (onderbouw) * en **
VMBO GL/TL(onder- en bovenbouw)
HAVO/Atheneum/Gymnasium (onderbouw-en bovenbouw)

Langedijk

VMBO GL/TL
HAVO/Atheneum (onderbouw) ***

* Leerlingen die het vmbo basis/kader volgen in de onderbouw kunnen na het tweede leerjaar hun studie verder volgen aan het VMC (Van der Meij College). Het Van der Meij College is een samenwerkingslocatie van drie scholen met hun eigen identiteit. De Christelijke Scholengemeenschap Jan Arentsz, het Stedelijk Dalton College Alkmaar en de Openbare Scholengemeenschap Willem Blaeu.
Lees hier meer over de samenwerking op het VMC.

** De leerlingen van het vmbo beroepsgericht hebben een tweejarige brugperiode. Voor alle andere leerlingen geldt, dat zij in het tweede leerjaar in de afdeling zitten die waarschijnlijk het beste bij hen past, dat wil zeggen vmbo theoretische leerweg, havo of vwo. Aan het einde van het tweede leerjaar kijken we hier opnieuw naar en geven we de leerlingen een definitief advies voor de afdeling waarin zij hun opleiding gaan vervolgen.

*** Leerlingen die havo/atheneum volgen in Langedijk kunnen na het derde leerjaar hun studie verder volgen aan onze vestiging in Alkmaar.

Een school is een complex geheel. Dat vraagt om duidelijke regels. We hebben deze vastgelegd in het schoolreglement.

In onze schoolgids vindt u uitgebreide informatie over ons onderwijsaanbod.