1 minuut stilte

In de schaduw van de gebeurtenissen in Parijs.

Vandaag (16/11/2015) willen we om 12 uur  1 minuut stilte houden samen met onze leerlingen en zo aandacht besteden aan de gebeurtenissen in Parijs. Gebeurtenissen die helaas niet op zichzelf staan en ons weer eens doen beseffen dat geweld  op tal van plekken in de wereld dagelijkse kost is. Het doet ons ook beseffen dat wat we dagelijks met onze leerlingen willen bereiken meer is dan het streven naar waardevolle diploma’s. Dat verdraagzaamheid en mededogen, hoewel moeilijk meetbare doelen, zaken zijn die zeker zo belangrijk zijn.

 

(namens directie)

Dick Bruinzeel

Herdenking Parijs