Advies

Praten over studieproblemen:

  • Probeer vooral te luisteren en uw mening uit te stellen.
  • Gebruik ondersteunende ’lichaamstaal’ (zit ontspannen, voorovergebogen, maak oogcontact).
  • Probeer de essentie van de boodschap van uw kind op te pikken.
  • Probeer samen te vatten wat u tot nu toe gehoord heeft. Vraag: ‘’klopt dit?’’
  • Als u merkt dat er emoties spelen bij uw kind, is het goed deze te benoemen (In het onderwijs worden nog wel eens de 5 B’s gebruikt: bang, boos, blij, bedroefd en body feelings).
  • Probeer zoveel mogelijk open vragen te stellen (die beginnen met, ‘wat, waar, wie, waarom en waarmee’) en vermijd ‘gesloten vragen’ (vragen die het aantal antwoordmogelijkheden beperken. Dit zijn vragen die met een werkwoord beginnen, bijvoorbeeld; ‘ga je morgen beginnen?’, in plaats van ‘wanneer ga je beginnen?’)
  • Laat stiltes vallen. Misschien wel de moeilijkste en belangrijkste gespreksvaardigheid!

Dagindeling/het belang van regelmaat:

  • Als school proberen we zo veel mogelijk het lesrooster door te laten gaan. Dat doen we omdat we weten dat regelmaat belangrijk is voor het leerproces.
  • Leren bestaat uit, ‘iets onthouden, het geleerde toepassen in bekende en in nieuwe situaties en inzicht verwerven door de nieuwe kennis en vaardigheden te verbinden met wat je al geleerd hebt’.
  • Dat kost de nodige energie. Onze hersenen moeten nieuwe verbindingen maken die er nog niet zijn. En hoe vaker die verbindingen geactiveerd worden, hoe steviger die verbindingen worden. Totdat het allemaal moeiteloos lijkt te gaan.
  • Belangrijk is daarom om op tijd rust te nemen (om je hersens te laten wennen aan het nieuwe), om regelmatig te herhalen (onderzoek laat zien dat hierdoor met minder inspanning meer wordt geleerd).

Wellicht helpt deze informatie u in het gesprek met uw zoon of dochter.

Tips van de Brijder

Ook de Brijder heeft goede tip. U kunt ze hier lezen.