ANBI en regelingen/statuten

De Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Alkmaar en omstreken staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

ANBI

CategorieOmschrijving
Naam
Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs
Alkmaar en omstreken
Bezoekadres
Postadres
Telefoonnummer
E-mailadres
Mandenmakerstraat 11, 1825 BB Alkmaar
Postbus 8003, 1802 KA Alkmaar
072-5187676
info@ja.nl
Activiteitenverslag en financiƫle verantwoordingBestuursverslag
BeloningsbeleidConform CAO VO en CAO bestuurders VO
Bestuurssamenstelling
Raad van Toezicht, voorzitter College van Bestuur
DoelstellingDoelstelling
SchoolplanSchoolplan
Standaardformulier publicatieplicht onderwijsinstellingenStandaardformulier publicatieplicht onderwijsinstellingen

REGELINGEN en statuten

https://www.ja.nl/wp-content/uploads/2021/09/schoolreglement-2021-2022.pdfHuishoudelijk reglement
Integriteitscode
Jaaragenda raad van toezicht
Klachtenregeling
Klokkenluidersregeling
Professioneel statuut
Schoolreglement
Statuten
Voedingsbeleid