Belangrijke documenten vwo/havo alkmaar

Bekijk hier de belangrijke documenten voor dit schooljaar (jaaroverzicht, kostenoverzicht, lestijden...)

Gymnasium/atheneum/havo/technasium Alkmaar

Jaaroverzichten

Havo & vwo leerjaren 1, 2 en 3
Havo klas 4
Havo klas 5
Atheneum/gymnasium klas 4, 5 en 6

Lestijden

50-minuten roosteralle vleugelsvleugels A,B,E,Fvleugels C,D,G,H
1e uur08.25 – 09.15 uur
2e uur09.15 – 10.05 uur
Pauze10.05 – 10.20 uur
3e uur10.20 – 11.10 uur
4e uur11.10 – 12.00 uur
Pauze12.00 – 12.30 uur
5e uur12.00 – 12.50 uur12.30 – 13.20 uur
Pauze12.50 – 13.20 uur
6e uur13.20 – 14.10 uur
Pauze14.10 – 14.20 uur
7e uur14.20 – 15.10 uur
8e uur15.10 – 16.00 uur
40-minuten roosteralle vleugels
1e uur08.25 – 09.05 uur
2e uur09.05 – 09.45 uur
3e uur09.45 – 10.25 uur
Pauze10.25 – 10.40 uur
4e uur10.40 – 11.20 uur
5e uur11.20 – 12.00 uur
6e uur12.00 – 12.40 uur
Pauze12.40 – 13.10 uur
7e uur13.10 – 13.50 uur
8e uur13.50 – 14.30 uur

Schoolkosten


Algemene informatie over schoolkosten

Brugklassen havo/vwo/technasium
Tweede klassen havo/technasium
Tweede klassen atheneum/gymnasium/technasium
Derde klassen havo/technasium
Derde klassen atheneum/gymnasium/technasium
Vierde klassen havo/technasium
Vijfde klassen havo/ technasium
Vierde klassen vwo/technasium
Vijfde- en zesde klassen vwo/technasium

Lessentabel

Lessentabel havo/vwo/technasium

Bevordering

Bevorderingsreglement onderbouw
Bevorderingsreglement bovenbouw

Toetsing en examens

Algemene toetsbeleid
Toetsbeleid havo/vwo
Examenreglement
PTA vwo 2021-2024
PTA vwo 2020-2023 (Corona)
PTA vwo 2019-2022 aangepast (Corona) (4)
PTA havo 2021-2023
PTA havo 2020-2022
Beleid toetsing en examinering op aangepaste wijze

Heeft u vragen over het (school)examen? Mail dan naar de examensecretaris: pblommaart@ja.nl

Ondersteuning en begeleiding

Ondersteuningskaart havo/vwo
Pestprotocol
Studiebegeleidingsklas Het Studiepunt
Schoolondersteuningsprofiel

Studiekeuze

Keuzeprofielen vwo
Keuzeprofielen havo

Ziekmelding

Medische Advisering Ziekgemelde Leerling (M@ZL)