Belangrijke documenten Langedijk

Bekijk hier de belangrijke documenten voor dit schooljaar.

vwo/havo/vmbo Langedijk

Jaaroverzichten

Jaaroverzicht (t/m herfstvakantie)

Lestijden

60-minuten roosterlestijdenminuten
inloopmoment08.20 – 08.50 uur30
2e uur09.00 – 10.00 uur60
3e uur10.10 – 11.10 uur60
4e uur11.20 – 12.20 uur60
pauze
5e uur12.50 – 13.50 uur60
6e uur14.00 – 15.00 uur60
inloopmoment15.10 – 15.40 uur30

Schoolkosten


Algemene informatie over schoolkosten

Kostenoverzicht brugklassen vmbo/havo/vwo

Kostenoverzicht vmbo tweede klassen
Kostenoverzicht vmbo derde klassen
Kostenoverzicht vmbo vierde klassen

Kostenoverzicht havo/atheneum tweede klassen
Kostenoverzicht havo/atheneum derde klassen

Lessentabel

Lessentabel vwo/havo/vmbo

Bevordering

Bevorderingsreglement vmbo
Bevorderingsreglement havo/vwo (onderbouw)

Toetsing en examens

Toetsbeleid vmbo
Examenreglement – een update over het schooljaar 2021-2022 volgt z.s.m.
Examenregeling – een update over het schooljaar 2021-2022 volgt z.s.m.
Rekentoets – een update over het schooljaar 2021-2022 volgt z.s.m.
PTA vmbo-3
PTA vmbo-4
Beleid toetsing en examinering op aangepaste wijze

Ondersteuning en begeleiding

Ondersteuningskaart – een update over het schooljaar 2021-2022 volgt z.s.m.
Pestprotocol
Schoolondersteuningsprofiel

Studiekeuze

Keuzeprofielen Langedijk