bestuursverslag

Op deze pagina is het jaarverslag terug te vinden.

In het jaarverslag zijn naast de kengetallen en jaarrekening ook de gegevens met betrekking tot de WNT (Wet Normering Topinkomens) opgenomen.

Bestuursverslag 2021

Bekijk hier de bestuursverslagen uit voorgaande jaren
2020
2019
2018
2017
2016