#30 Takeover

19 mei 2022

Jordan, Naomi en Sven nemen de les over!

Het is helemaal hip op socials als Instagram of Twitter: de Takeover. Een influencer neemt een dag het account van je bedrijf over en laat zien hoe zijn/haar/hen dag eruitziet. Je account en de influencer varen er wel bij, want iedereen krijgt weer even de aandacht die hij verdient.

Een paar weken geleden liet onze bestuurder, Kees Hoogvorst, me een tabel zien uit het boek Leren Zichtbaar Maken (Visible Learning for Teachers) van John Hattie. We hadden een gesprek over welke factoren invloed hebben op de resultaten van de leerlingen en Kees liet me een tabel zien die de effectgrootte (laag – gemiddeld – hoog) toonde.
Zo blijkt zittenblijven (een jaar overdoen) laag te scoren en zelfs een negatief effect op de motivatie te hebben. Daarbij kon ik me nog wat voorstellen. Meer verbaasd was ik over de vakkennis van de leraar, die ook laag scoorde. Goed, dan maar gelijk door naar de factoren die hoog scoren.

De relatie leraar-leerling, het geven en vragen van feedback aan je leerlingen en de verwachtingen die je hebt van de leerling doen er allemaal toe. In het rijtje stond ook rolwisselend onderwijzen als hoog scorende factor, en alsof de duivel ermee speelde: ik kreeg een vraag van twee bijzondere leerlingen (Jordan en Naomi) of ze een keertje een dramales mochten geven. Beiden zijn professioneel acteur en wilden de uitdaging aangaan. De klas ging akkoord.

Ik besloot het experiment aan te gaan, maar vroeg ze wel om het programma van tevoren aan me door te sturen. Een aantal dagen voor de les kreeg ik keurig de lesopzet toegestuurd.

v.l.n.r.: Sven, Naomi en Jordan

Op de dag zelf werd ik gelijk verrast door gastleerling Sven, uit een andere brugklas. Ook hij was inmiddels begonnen met professioneel acteren en, omdat hij toch de eerste drie uur vrij had, voegde hij zich bij het tweetal. Oh, en ik moest zelf ook meedoen!

Na een korte introductie startte de les met een versie van het programma Over de Streep.
Het doel hierbij is dat de docent een vraag stelt en de leerling aangeeft of hij het met de stelling eens is of niet. Daarbij stapt hij wel of niet over een op de grond getrokken streep/lijn. Door eerlijk te antwoorden word je je bewust van je eigen gedrag.

Daarna was het tijd voor een theorielesje (wat is film acteren?) en een opdracht die in tweetallen moest worden uitgevoerd. Ik waande me met mijn tegenspeler op de Olympische Spelen en we renden (surplace) de 100 meter. De tijd vloog letterlijk voorbij.

Na de pauze speelde Jordan een (louche) taxichauffeur (Taxi Fernando) en kon iedereen instappen. Deze improvisatieoefening leverde hilarische taferelen op. Ongelofelijk wat er allemaal in een taxi kan gebeuren!

Als laatste speelden we een scène uit een script. Sommige leerlingen hadden een monoloog en anderen speelden een scène met elkaar. Na afloop van iedere scène hoorden we van de ‘docenten’ of we geslaagd of gezakt waren. Verontwaardigd vroegen wij (de spelers) ons af wat we fout hadden gedaan toen iedereen gezakt bleek te zijn.  We moesten de scènes nogmaals uitvoeren en wederom bleken velen te zijn gezakt. Totdat één leerlinge doorhad wat er mis was: we moesten beter naar onszelf kijken en aangeven wat we de tweede keer beter hadden gedaan. Keurig uit het boekje vroegen de ‘docenten’ ten slotte of en wat we leuk aan de les hadden gevonden.

Onder de indruk van zoveel kunde, lef en initiatief complimenteerde en bedankte ik de gastdocenten. De andere leerlingen vonden het geweldig.  Mochten zij ook een gastles willen geven dan mag dat. Want ik heb nu met mijn eigen ogen kunnen zien wat het met de leerlingen en mij doet!


Never a dull moment

Hallo! Leuk dat je mijn blog hebt gelezen.

Mijn naam is Xandra Vierkant en ik ben sinds augustus 2017 verantwoordelijk voor de PR en de communicatie op het Jan Arentsz.
Iedere week gebeurt er wel iets spannends, bijzonders of ontroerends op school en dat wil ik graag met je delen!

Tips, ideeën, of feedback? Stuur me een mailtje: xvierkant@ja.nl.

Hartelijke groet,
Xandra