#31 examen!

3 juni 2022

Wat mag er volgens de regels en waar zit de ruimte?

Het is woensdag 25 mei, de dag voor Hemelvaart, en Katinka Haazelager van de examenadministratie sluit de kluisdeuren. Het werk zit er (voor deze week) op. Het eerste tijdvak is klaar en de examens liggen veilig achter slot en grendel. Nu is het tijd voor een paar dagen rust, voordat de hectiek weer van voren af aan begint. Dit jaar zijn er, net als vorig jaar drie tijdvakken waarin de examens kunnen worden afgelegd. De versoepelingen hebben te maken met de achterstanden die leerlingen tijdens de coronapandemie hebben opgelopen.

Op de examenadministratie worden de scorelijsten bijgehouden en ingevoerd in het leerlingvolgsysteem. Alle examens worden nagekeken door onze docenten en verstuurd naar andere scholen waar een tweede docent de examens ook nakijkt. Soms komt men tot een andere score en dan moeten de docenten van de betreffende scholen met elkaar in conclaaf.

Aan het begin van de middag kwam Luca (havo 5) nog even bij me langs. Luca heeft veel voor de school en mij betekend, samen maakten we mooie vlogs voor en over de school. Ik vroeg hem hoe de examens voor hem zijn verlopen. Geschiedenis vond hij het lastigste vak, maar hij heeft de afgelopen twee jaar erg zijn best gedaan om goede cijfers te halen, waardoor hij relaxed aan de examens kon beginnen. Dat was ook wel nodig, want de motivatie om te leren ebde gedurende het jaar weg, iets waar meer leerlingen last van hadden.

Pietjan Blommaart, examensecretaris van havo/vwo, heeft ook gemerkt dat leerlingen last hebben gehad van de rommelige afgelopen tweeëneenhalf jaar. Ze misten de structuur, werden onzeker en raakten het overzicht kwijt. Hierdoor hebben vijf leerlingen de gelegenheid gekregen om gespreid examen* te doen, omdat de gevolgen van corona te groot voor hen waren.

Pietjan en Katinka

Pietjan startte als examensecretaris in 2019, ook wel het ‘coronajaar’ genoemd, waarin er alleen maar eindtoetsen waren in plaats van een centraal eindexamen. Iedere school maakte toen zijn eigen eindtoetsen. Het jaar erop werd het derde tijdvak geïntroduceerd (een derde mogelijkheid om eindexamen te doen) en paste men de ‘duimregel’ toe, waarbij leerlingen een cijfer mochten afdekken als zij daardoor een diploma haalden.

Overigens maakten maar weinig leerlingen gebruik van deze regel, omdat het aantal geslaagden al hoog was. Ook na 2020 zag hij gelukkig een stijgende lijn in de examencijfers van havo en vwo en doen er weer zoveel mogelijk leerlingen examen in het eerste tijdvak.

Het leukst vindt hij (net als Katinka) het regelwerk, het maken van de roosters en ervoor te zorgen dat alles goed loopt. Maar ook wel de bijzonderheden. Wat mag er volgens de regels en waar zit de ruimte?

Maar het belangrijkste vindt Pietjan: hoe druk het ook mag zijn op het werk, richting leerlingen en ouders moet je rust uitstralen.

*Bij een gespreid examen verdeel je je examens over twee schooljaren.


Never a dull moment

Hallo! Leuk dat je mijn blog hebt gelezen.

Mijn naam is Xandra Vierkant en ik ben sinds augustus 2017 verantwoordelijk voor de PR en de communicatie op het Jan Arentsz.
Iedere week gebeurt er wel iets spannends, bijzonders of ontroerends op school en dat wil ik graag met je delen!

Tips, ideeën, of feedback? Stuur me een mailtje: xvierkant@ja.nl.

Hartelijke groet,
Xandra