Biologie Olympiade Junior

Vrijdag 5 februari was het weer zover. De klassen A3A en G3A deden mee aan de biologie Olympiade Junior. Meer dan 30 vraagstukken werden voorgelegd, de hoofden werden gebogen over de vragen en de hersenen gekraakt……
De vraagstukken betroffen: genetische manipulatie, doping, werking van medicijnen, antistoffen, varkensvoer en duurzaamheid, hartfalen, de toekomst van de Waddenzee en het ecosysteem van roofvogels in Nederland. Kortom diversiteit en dilemma’s….
We wachten vol spanning af hoe dit uitpakt… De leerlingen hebben zich in elk geval goed verdiept in al deze biologische kwesties. Bravo!

 

Geen reacties mogelijk.