Hoorcollege professoren VU voor vwo-6 leerlingen

Onze vwo-6 leerlingen luisterden aandachtig naar professor Prins en Troelstra van de Vrije Universiteit. Zij gaven een hoorcollege in het kader van het duinproject over de meest recente technieken in aardonderzoek.

Een aantal leerlingen zal ook nog in Amsterdam de masterclass van de VU gaan volgen.

 

Geen reacties mogelijk.