Op naar de sterren en daar voorbij!

Op vrijdagavond 26 januari zat de spanning er goed in.
De leerlingen van vwo-4 hadden gezamenlijk gegeten op school. Na een paar kleine wijzigingen was het tijd voor de sterrenkunde-avond.

Het was gelukkig helder weer, zodat de ouders, familieleden en belangstellenden eerst nog even zelf de maan konden bekijken via de sterrenkijker die buiten klaarstond.

Na een korte opening waarbij docent Willem Jan Braakman een impressie gaf van een hoorcollege sterrenkunde begon de avond voor de leerlingen. Er stond een tentoonstelling klaar en daarna volgden de presentaties van de onderzoeken. Na afloop liep de aula vol met trotse ouders, grootouders en opgeluchte leerlingen. Het zat er nu echt op. De leerlingen waren moe maar voldaan.

Vwo-4 is al sinds september met dit – misschien wel grootste vakoverstijgende project van Nederland – gestart. Door middel van hoorcolleges en werkcolleges hebben ze zich de afgelopen maanden verdiept in allerlei aspecten van de sterrenkunde en astronomie. Ook hebben ze een eigen onderzoek opgezet, uitgevoerd en gepresenteerd.

Dit project staat geheel in het kader van het speerpunt van ons vwo: het leren onderzoeken en onderzoekend leren.

 

Geen reacties mogelijk.