Verdieping binnen het vmbo

Vorig jaar is er al een klein begin gemaakt met verdiepingslessen voor leerlingen in de bovenbouw van het vmbo. Binnen deze lessen worden zaken behandeld waar tijdens de reguliere lessen niet altijd tijd voor is. Meer uitdaging maar ook een betere voorbereiding en aansluiting op de havo. Leerlingen kunnen zich hier vrijwillig voor opgeven en het aanbod is erg ruim, bijvoorbeeld debatteren bij Nederlands of algebra bij wiskunde.

Sinds dit jaar doet het vak biologie ook mee en in november stond er weer een practicum op het programma. Leerlingen deden onderzoek naar het verschil tussen plantencellen en dierlijke cellen. Ze bekeken hiervoor vaatbundels van maïsstengels en pantoffeldiertjes. Pipet, microscoop, natuurgetrouw, doorsnede. Er werden veel vaktermen gebruikt maar nog meer werd er geleerd buiten het boek om!

 

Geen reacties mogelijk.