Corona en onderwijs

UPDATE 28 mei 2020

Met ingang van 2 juni zullen de lessen weer worden hervat.
Alle ouders en leerlingen zijn op de hoogte gebracht van de omgangs- en veiligheidsregels en hebben een rooster ontvangen wanneer ze op school worden verwacht.

UPDATE 6 april 2020

De GGD heeft een brief over het coronavirus verzonden.
Lees hier de brief voor ouders en hier de brief voor leerlingen.

UPDATE 2 april 2020

De maatregelen ter voorkoming van het verspreiden van het coronavirus worden verlengd t/m 28 april. Door onze meivakantie betekent dit voor onze school dus t/m 5 mei.
De school blijft al die tijd gesloten.

UPDATE 15 maart 2020

Naar aanleiding van het besluit dat vandaag is genomen door het kabinet, willen wij u/jullie langs deze weg als volgt informeren:

Vanaf morgen, maandag 16 maart vervallen alle lessen voor onze leerlingen. Dit geldt vooralsnog voor een periode van 3 weken (t/m 6 april). Ook eventuele (mondelinge) schoolexamens op maandag en dinsdag worden uitgesteld.
Wij zullen morgen en overmorgen benutten om verdere voorbereidingen te treffen voor de komende weken.
Van woensdag 18 maart t/m 6 april wordt zoveel mogelijk onderwijs op afstand gegeven aan alle leerlingen.
Waarbij een uitzondering wordt gevormd voor opvang van leerlingen van wie ouders in vitale sectoren werkzaam zijn en die daar behoefte aan hebben. Op de website van de Rijksoverheid kunt u vinden welke beroepen hieronder vallen.
Voor de examenleerlingen geldt dat er later in de week meer duidelijkheid volgt.
Over het eventueel ophalen van leermiddelen op school volgen nog mededelingen.

Voor hoe te handelen bij (ziekte)verschijnselen die kunnen duiden op besmetting met het coronavirus (hoesten, keelpijn, koorts ed.) blijven de richtlijnen van het RIVM en de GGD van kracht.

Wij hopen uiteraard van harte dat het bij deze maatregelen kan blijven en dat we u/jullie in april gezond en wel weer op school kunnen begroeten.

directie csg Jan Arentsz


Wij volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD.
Dit betekent dat onze vestigingen gewoon open zijn, tenzij van de zijde van genoemde autoriteiten anders wordt geadviseerd.

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:

  1. Was je handen regelmatig met water en zeep;
  2. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  3. Gebruik papieren zakdoekjes;
  4. Vermijd het schudden van handen.
  5. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en/of koorts.
  6. Houd gepaste afstand tot elkaar (anderhalve meter)

Waar we eerder melden dat we hebben besloten dat excursies naar het buitenland voorlopig niet doorgaan, hebben we nu besloten dat dit ook geldt voor uitstapjes binnen Nederland.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het coronavirus en het onderwijs op onderstaande link.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs

Lijst met vitale beroepen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen