ANBI

De Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Alkmaar en omstreken staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

CategorieOmschrijving
NaamStichting Christelijk Voortgezet Onderwijs
Alkmaar en omstreken
Fiscaal nummer 0026.98.511
Bezoekadres
Postadres
Telefoonnummer
E-mailadres
Mandenmakerstraat 11, 1825 BB Alkmaar
Postbus 8003, 1802 KA Alkmaar
072-5187676
info@ja.nl
SchoolplanSchoolplan

Bestuurssamenstelling Raad van Toezicht, voorzitter College van Bestuur
BeloningsbeleidConform CAO VO en CAO bestuurders VO
DoelstellingDoelstelling
Activiteitenverslag en financiële verantwoordingBestuursverslag