Officiële regelingen en documenten

Statuten – klik hier
Huishoudelijk reglement – klik hier
Klokkenluidersregeling – klik hier
Klachtenregeling – een update van het schooljaar 2018-2019 volgt z.s.m.
Jaaragenda Raad van Toezicht – klik hier
Integriteitscode – klik hier
Professioneel statuut – klik hier