Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage

De kosten van activiteiten en lesmateriaal worden niet allemaal door de overheid vergoed. Daarom wordt aan ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de kosten waarvoor de school geen subsidie ontvangt (gebruik kluisjes, cultuurkaart, tijdschriften, leesboeken en woordenboeken,vergaderingen van de leerlingenraad en contactoudergroepen).

Wij vinden het voor de ontwikkeling van onze leerlingen belangrijk om meer te doen dan alleen kennisoverdracht.Daarom organiseren wij in de loop van het schooljaar activiteiten waarmee wij de leerling:

  • Helpen om hun talenten te ontdekken;
  • Zin in leren bijbrengen;
  • Stimuleren in hun sociale ontwikkeling;
  • Leren om op een positieve manier naar zichzelf te kijken;
  • Een goede basis laten verwerven voor hun vervolgopleiding.

Hoe is de vrijwillige ouderbijdrage opgebouwd?

De bijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is, in overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, vastgesteld op € 55,-.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een email met informatie over de betaalwijze.

Overige schoolkosten per vestiging

Behalve de algemene activiteiten – waaraan de hele klas deelneemt – kan er ook sprake zijn van specifieke voorzieningen per leerling zoals studiebegeleiding of een training in sociale vaardigheden.

Overzicht schoolkosten vmbo Alkmaar – klik hier.
Overzicht schoolkosten havo/vwo Alkmaar – klik hier.
Overzicht schoolkosten Langedijk – klik hier.

Lesmaterialen

De ouders/verzorgers schaffen zelf sommige lesmaterialen aan zoals een agenda, atlas, geodriehoek, passer, rekenmachine, gymschoenen en schrijfmateriaal. Hiervan krijgen zij een opgave (lijstje) per leerjaar per afdeling vóór het begin van de cursus.

Schoolboeken

De bijdrage van de ouders/verzorgers in de kosten en verwerking van de schoolboeken is € 0,00.

De boeken worden in de laatste vakantieweek thuisbezorgd. De boeken blijven eigendom van de school en dienen voorzichtig behandeld te worden. Ze moeten voorzien zijn van een stevige kaft en vervoerd te worden in een stevige tas. Het is niet toegestaan in de boeken te schrijven of aantekeningen te maken. Bij beschadiging kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Wanneer je in de loop van het schooljaar vragen hebt over een boek, dan kun je deze per e-mail stellen; boeken@ja.nl.
In Alkmaar kun je je ook melden bij de boekenfondscoördinator in kamer C01 (op dinsdagochtend aanwezig).

Tegemoetkoming in de schoolkosten

De belastingdienst kan bijdragen in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.belastingdienst/toeslagen -> Kindgebonden budget.

In de gemeente Alkmaar kunnen ouders/verzorgers met een minimum inkomen gebruik maken van de gratis AlkmaarPas. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Halte Werk www.haltewerk.nl/laag-inkomen/tegemoetkomingen/kortingspassen -> Ik wil de gratis AlkmaarPas aanvragen.

Per kind van 12 t/m 17 jaar kunt u een vergoeding van maximaal € 140,00 krijgen voor de schoolkosten. De AlkmaarPas van het kind moet hiervoor op school worden gescand. Hiervoor kunt u terecht in kamer F03 (dinsdag en vrijdag).

In de gemeente Langedijk kunnen ouders/verzorgers met een minimuminkomen gebruik maken van de gratis MeedoenPas. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Halte Werk www.haltewerk.nl/laag-inkomen/tegemoetkomingen/kortingspassen -> Ik wil de gratis MeedoenPas aanvragen.
Per kind van 12 t/m 17 jaar kunt u een vergoeding van maximaal € 100,00 krijgen voor de schoolkosten. De MeedoenPas van het kind moet hiervoor op school worden gescand. Neem hiervoor contact op met de financiële administratie via info@ja.nl.

In de gemeente Schagen kunnen ouders/verzorgers met een minimuminkomen gebruik maken van het Kindpakket. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.meedoenschagen.nl.

Woont u in een andere gemeente vraagt u dan bij uw gemeentekantoor naar de regeling ‘bijzondere bijstand’ voor de schoolkosten.