Schoolleiding

In onderstaande afbeelding ziet u een organigram van deze school. Hieronder wordt deze toegelicht. Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

 

 

 

 

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op afstand. De Raad controleert het schoolbeleid op hoofdlijnen, gericht op de lange termijn en de kwaliteit; zorgt voor de verantwoording van het schoolbeleid, maakt duidelijk wat er wel en niet goed gaat, welke verbeteringen worden nagestreefd; bewaakt de uitgangspunten van de school. De Raad van Toezicht is tevens werkgever van het College van Bestuur.
De voorzitter van de Raad van Toezicht is dhr. P.G. Wemmers.

College van Bestuur

Het College van Bestuur bestuurt de school. Het bestuur is het bevoegd gezag van de school en geeft leiding aan de directie; zorgt voor de goede condities om alle onderwijsprocessen en de bedrijfsvoering goed te laten verlopen; vertegenwoordigt de school naar buiten.
De voorzitter van het College van Bestuur is dhr. drs D. Bruinzeel MSc.

Directie bedrijfsvoering

De directie bedrijfsvoering zorgt voor een goede bedrijfsvoering, is verantwoordelijk voor de financiën, de administratie, het personeelsbeleid en de facilitaire diensten.
De directeur bedrijfsvoering is dhr. B Middel.

Vestigingsdirectie

De vestigingsdirectie geeft leiding aan de vestigingen en aan de bedrijfsvoering. De vestigingsdirecteur is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken op de vestiging; is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs; bevordert het welzijn van leerling en personeelslid; onderhoudt het contact met de ouders.
De vestigingsdirecteur VMBO Alkmaar is dhr. J.W. Heemstra.
De vestigingsdirecteuren HAVO/VWO Alkmaar zijn mw. drs. L.G. Zoomer en
dhr. drs. J.A. Brandsma.
De vestigingsdirecteur Langedijk is dhr. C. Bood.

Teamleiders

De teamleiders van Alkmaar zijn:
Mw. B. Mosch vmbo kb/tl en tl/havo 1 en 2
Mw. G. van der Bijl voor vmbo bb/kb 1 en 2
Dhr. D. van Wijk voor vmbo tl 3 en 4
Mw. S. Brinkman voor havo 1,2 en 3
Dhr. W. Verkuil voor havo 4 en 5
Mw. S. Vroling voor vwo 1 en 2
Dhr. W. Gruizinga voor vwo 3 en 4
Dhr. P.J. E. Blommaart voor vwo 5 en 6

De teamleiders van Langedijk zijn:
Mw. M.F.M. Rotthier voor vakkencluster talen/binasvakken
Dhr. R.P. Rootlieb voor vakkencluster beeldend en maatschappij/lichamelijke opvoeding