HAVO/VWO Alkmaar in Woord

De kerntaak van onze school is het leren leren van leerlingen. Daarvoor is een goed schoolklimaat belangrijk, een klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen en van hun fouten durven te leren; een schoolklimaat dat maakt dat leerlingen met plezier naar school gaan.