Vwo | WON | Olympiade

Onderzoekend leren

Vwo Uniek

We bieden uitdaging in het vwo. Bij het Vwo staat onderzoekend leren en lerend onderzoeken centraal. We leggen de nadruk op het aanleren van een wetenschappelijke attitude. Hiertoe krijgen de leerlingen lessen Wetenschapsoriëntatie. De school is in dit kader WON gecertificeerd door de WON Akademie (Wetenschaps Oriëntatie Nederland).

Olympiade

Het is belangrijk dat leerlingen hun talenten ontdekken en leren gebruiken. De Olympiades (inter)nationale kenniswedstrijden) zijn een mooie gelegenheid om te testen hoe de kennis van de leerling zich verhoudt tot die van anderen. Om mee te doen met een olympiade krijgt de leerling inzicht in deze kennis en het is altijd leuk om de eigen kennis te meten met die van anderen. Een certificaat verdienen wanneer je tot de beste 10% van Nederland hoort is natuurlijk nooit weg en goed voor het portfolio. Leerlingen kunnen meedoen met alle in Nederland georganiseerde olympiades.

Klik hier voor meer informatie.