Olympiade

Meedoen

Wil je meedoen met een olympiade dan kun je contact opnemen met de volgende personen.

De heer Braakman is de coördinator.

Aardrijkskunde                    G. Akkerman
Beverwedstrijd                    E. Crabbendam
Biologie                               W.J. Braakman
Biologie onderbouw            Y. Siegel
IJSO                                     R. Stam
Informatica                           R.J. de Graaf
EUSO                                   W.J. Braakman
Natuurkunde/scheikunde    S. Akkerman
Natuurkunde onderbouw     S. Akkerman
Wiskunde                             D. Tuninga

De contactpersoon zal bekend maken op welk moment de olympiade wordt afgenomen. Wanneer je wilt meedoen vraag je toestemming aan de teamleider. In principe wordt deze toestemming verleend.

De olympiade-coördinator:

  • Adviseert de vakdocenten die verantwoordelijk zijn voor de afname van de olympiade behorende bij hun vakgebied.
  • Verzorgt de interne- en externe communicatie over de olympiades (goede resultaten worden nadrukkelijk bekendgemaakt!)
  • Coördineert de werving en aanmelding van de leerlingen voor de landelijke competitie;
  • Gaat een interne schoolcompetitie opzetten. Hiervoor worden met de verantwoordelijke docenten van de vaksecties afspraken gemaakt
  • Vraagt de vakdocenten oefenmateriaal en ondersteuning te bieden aan deelnemende leerlingen
  • Zorgt dat er tijd binnen het rooster en ruimte in de school geregeld wordt,
  • Bekijkt de relatie met andere activiteiten in het kader van ‘JAcademic’.