ICT en Chromebooks

DSC_0045

Jij & de toekomst

Het beste in jezelf ontdekken. Samen werken aan jouw ontwikkeling. Maximale kansen creëren. Extra uitdagingen krijgen op jouw eigen niveau. Jezelf optimaal voorbereiden op een samenleving waar grenzen vervagen, goede ICT-kennis en -vaardigheden belangrijk zijn en waarin informatie bijna altijd en overal beschikbaar is. Meer zelfstandig leren en werken, onderzoek doen en presenteren. Jezelf optimaal voorbereiden op jouw toekomst. Dáár doen wij het voor!

Een eigenwijze manier om naar onderwijs te kijken? Zeker, maar wél toekomstgericht en gebruikmakend van eigentijdse hulpmiddelen waar dat mogelijk is.

Onderwijs & ICT

Het Jan Arentsz kiest al jaren voor een stevige inzet van ICT waar dat extra mogelijkheden schept en het onderwijs meer kansen geeft. Onderwijs op maat, digitale ondersteuning bij de lesmethoden, diagnostische toetsen met uitgekiende feedback om jou maximaal uit te dagen. Noem maar op.

Steeds meer wordt er gebruik gemaakt van computers en Chromebooks. Steeds meer wordt het noodzakelijk dat elke leerling een eigen computer gebruikt door de dag heen: snel iets opzoeken op internet, doorwerken aan een opstel tijdens ’n tussenuur, aantekeningen maken tijdens de les, werken met materiaal dat aansluit bij jouw ontwikkeling.

BYOC?

Wij hebben een uitgebreid traject van onderzoek achter de rug waar we met elkaar nadachten over onderwijs en de rol van ICT daarin. Dat bracht ons vorig jaar tot de uitwerking van “elke leerling zijn eigen Chromebook!“ Daar staat de kreet “BYOC“ dan ook voor: Bring Your Own Chromebook. Concreet betekent dit dat ook dit jaar elke leerling in de brugklas van het vwo beschikt over een eigen Chromebook die zelf aangeschaft moet worden voor de start van het schooljaar. Het Chromebook wordt zowel thuis als op school gebruikt.

Voorbeeldschool Google for Education

Google heeft onze school verkozen tot voorbeeldschool en heeft samen met ons een casestudy opgesteld. Lees meer over onze casestudy op de Google Education website.

Wij zijn klaar voor de toekomst! Jij ook?