Inspectie

Het vierjarige onderzoek van de inspectie is achter de rug. Voor ons ligt een prachtig rapport waar we enorm trots op zijn en dat we graag met de wereld willen delen.

Wat onderzoekt de inspectie?

De inspectie onderzoekt of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit.
Maar ook of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. Eens in de vier jaar doet de inspectie een onderzoek bij het bestuur en de scholen.

Hoe staat het Jan Arentsz er voor?

“Het Jan Arentsz kenmerkt zich door een kwaliteitscultuur.”
“Het Jan Arentsz betrekt leerlingen bij beleid- en besluitvorming en luistert naar haar ouders.”
“Op het Jan Arentsz waarderen leerlingen de persoonlijke aandacht die ze krijgen.”
“Het Jan Arentsz zorgt voor bevoegd en bekwaam personeel.”
“Oud-leerlingen van het Jan Arentsz sprekend lovend over hun oude school.”

Wilt u het hele rapport lezen? Download dan het rapport!

Klik op de onderstaande afbeelding om het rapport te downloaden.

Contact met de inspectie

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
E-mail: info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over het onderwijs: 0800-8051 (Postbus 51 informatiedienst – gratis).