Jaaroverzicht en lestijden

Op deze pagina vindt u informatie over de jaarplanning, uren per vak en lestijden.

Jaaroverzicht

Klik hier om het jaaroverzicht te downloaden.

Lessentabel

In de lessentabel staat per klas aangegeven hoeveel uren er per vak worden gegeven en wat de maximale klassengroottes zijn.
Klik hier om de lessentabel te downloaden.

Lestijden

Onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de lestijden.

75-minutenrooster (standaard)
1e uur 08:15 - 09:30
Pauze
2e uur 09:40 - 10:55
Pauze
3e uur 11:05- 12:20
Pauze
4e uur 12:50 - 14:05
Pauze
5e uur 14:15 - 15:30