Leerlingenparticipatie

Leerlingen kunnen met ons meedenken en -praten. Hier hebben wij de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad voor.

Medezeggenschapsraad

In onze medezeggenschapsraad (MR) zijn de leerlingen, ouders en personeelsleden van onze school vertegenwoordigd. De MR is het officiële inspraakorgaan van onze school. De onderwerpen, die in de MR aan de orde komen zijn vastgelegd in het MR-reglement. Ook de wijze waarop de MR-leden worden gekozen, staat in dit reglement vermeld. Klik hier om dit reglement te downloaden. Wil je meer weten over de MR op onze school dan kun je contact opnemen met het secretariaat van de medezeggenschapsraad, mw. M. Siewertsen (msiewertsen@ja.nl).

Data en tijden vergaderingen MR

Dinsdag 3 oktober 2017
Maandag 6 november 2017
Donderdag 14 december 2017
Donderdag 8 februari 2018
Donderdag 22 maart 2018
Dinsdag 8 mei 2018
Dinsdag 26 juni 2018

Alle vergaderingen beginnen om 19.00 uur.

Méér weten over de medezeggenschapsraad? Klik hier om het laatste jaarverslag te downloaden.

Leerlingenraad (Alkmaar)

De leerlingenraad is een groep leerlingen die de leerlingen van onze school vertegenwoordigt. Zij hebben een maandelijkse vergadering en participeren in de medezeggenschapsraad.
Ook hebben ze voorafgaand aan elke medezeggenschapsvergadering een lunchvergadering met de voorzitter College van Bestuur.
De voorzitter van de leerlingenraad is Tom Brocking, mail: tom.brocking@gmail.com.

Leerlingplatform (Langedijk)

In elke klas zitten twee leerlingen die regelmatig meepraten over de school. Met anderen vormen zij de leerlingplatforms. Elk leerjaar heeft een platform. Hoe kunnen we de school nog beter en nog leuker maken? Dat is de vraag die zij zichzelf steeds stellen. Op deze manier denken 36 leerlingen met de school mee.
Er is ook een leerlingenraad. Van elk leerjaar is er een vertegenwoordiger. In de leerlingenraad worden de echte beslissing genomen. Is er behoefte aan meer zitplaatsen tijdens de pauze? Moeten er meer feesten komen? Hoe zijn de ervaringen met het gebruik van de Chromebooks en PC’s in school? Deze vragen zijn in de leerlingenraad en in de platforms onderwerp van gesprek.