Bestuur

Het bestuur

Het bestuur van Inspiration bestaat uit het dagelijks bestuur en alle werkgroepvoorzitters. Sam Wiegers is voorzitter van het dagelijks bestuur. Hij is eindverantwoordelijke en regelt alle overkoepelende zaken, zoals bestuursvergaderingen. Ook is de voorzitter het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en docenten als er iets aan de hand is. Daarnaast zit in het bestuur onze penningmeester, Justin Smits. Hij beheert het financiële deel. Hij is hierdoor de brug tussen Inspiration en de financiële administratie van school. In het bestuur mag ook zeker niet de administratieve factor ontbreken. Demi Bruin regelt als vice-voorzitter de administratie van Inspiration en notuleert tijdens vergaderingen. Als gevolg van de groei van Inspiration zijn er ook nieuwe bestuursfuncties. Zo is er een werkgroepinspecteur, zijn er voormalige voorzitters als adviseurs en algemene bestuursleden om taken uit te voeren. Als laatste maar zeker niet minste telt het dagelijks bestuur nog twee leden. Zij behoren tot het comité van beleid en controle (CBC). Een daarvan is de heer W. Braakman, die een controlerende functie heeft en zodoende alleen bijstuurt als het nodig is. Naast hem staat zijn adviseur, Kas Bekker. Hij is ons voormalig voorzitter, heeft daarom veel kennis van Inspiration en probeert dan ook waar nodig te ondersteunen. De werkgroepvoorzitters zijn het aanspreekpunt van een werkgroep die aan een project werkt.