Samenwerkingsverband (passend onderwijs)

Het samenwerkingsverband biedt zo’n 15.000 kinderen passend onderwijs.
Passend onderwijs betekent dat ieder kind recht heeft op een passende plek op school en op de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen in Noord-Kennemerland toewerken naar een diploma, een baan of een andere passende plek in de maatschappij.
Het samenwerkingsverband bestaat uit negen schoolbesturen van voortgezet onderwijs.

Schoolondersteuningsprofiel

Onze school heeft een uitgebreid schoolondersteuningsprofiel. Klik hier om het bestand te downloaden.

Heeft uw kind meer ondersteuning nodig dan wij als school kunnen bieden?

Dan kunnen we samen met u een aanvraag doen bij het samenwerkingsverband VO/VSO Noord-Kennemerland. Samen met deskundigen van het samenwerkingsverband zoeken we naar de best passende plek voor uw kind. Het kan zijn dat deze plek (tijdelijk) buiten Jan Arentsz is.

Wilt u meer lezen over het samenwerkingsverband?

Kijk dan op www.swvnk.nl.
Wilt u een vraag stellen aan het samenwerkingsverband? Bel dan naar (072) 79 20 100.