Schoolkosten en leermiddelen

Lees hier meer over de schoolkosten en leermiddelen.

Wat betaalt de school?

De school betaalt het lesmateriaal zoals schoolboeken, examenbundels, werkboeken en digitale lesmethodes.

Wat betaalt u?

U koopt zelf de materialen die uw kind nodig heeft zoals onder andere een atlas, woordenboek, pennen en sportkleding. Ook maken de leerlingen gebruik van een Chromebook.
Een uitgebreid overzicht van de kosten per vestiging vindt u hier.

Extra activiteiten

Naast de gewone lessen organiseert de school ook extra activiteiten, zoals onder andere  werkweken, excursies, een introductiekamp, jaarafsluiting, vieringen en bijles.
Voor extra activiteiten vraagt de school een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedraagt € 95.
Uw kind mag altijd deelnemen aan de activiteiten die de school organiseert, ook als u deze bijdrage niet kunt of wilt betalen.

Waarom doen we deze extra activiteiten?

De activiteiten zijn een belangrijk onderdeel van het lesprogramma.

We helpen leerlingen hiermee om:

 • Hun talenten te ontdekken;
 • De zin in leren bij te brengen;
 • Te stimuleren in hun sociale ontwikkelingen;
 • Te leren om op een positieve manier naar zichzelf te kijken;
 • Een goede basis te geven voor hun vervolgopleiding.

Extra activiteiten De school wil deze activiteiten graag organiseren voor uw kind. We hopen van harte dat u wilt bijdragen.  

Overige schoolkosten per vestigingen

Behalve de algemene activiteiten – waaraan de hele klas deelneemt – kan er ook sprake zijn van specifieke voorzieningen per leerling zoals studiebegeleiding of een training in sociale vaardigheden.

Schoolkosten per vestiging

Overzicht schoolkosten vmbo Alkmaar
Overzicht schoolkosten havo/vwo Alkmaar
Overzicht schoolkosten Langedijk

Heeft u vragen over de ouderbijdrage, de overige schoolkosten of de betaling ervan? Neem dan contact op met onze afdeling financiën (e-mail fa@ja.nl). Lees meer over de vrijwillige ouderbijdrage en overige schoolkosten in deze brochure van de rijksoverheid.


Betaalwijze

In het overzicht kunt u zien dat wij voor de meeste activiteiten gebruik maken van het digitale systeem WIS collect. Ouders van brugklasleerlingen ontvangen aan het begin van schooljaar u een e-mail met informatie over het gebruik van WIS Collect.

Alle andere kosten betaalt u contant aan de mentor of organisator.

WIS Collect

De school gebruikt het digitale systeem WIS Collect voor de ouderbijdragen.

Hoe werkt WIS Collect?

Klik hier voor een handleiding of bekijk de site.

 • U ontvangt een e-mail (afzender: financiële administratie Jan Arentsz <no-reply@wiscollect.nl>
 • U klikt op de link in de e-mail: ‘klik hier voor de factuur’
 • U komt in uw persoonlijke omgeving van WIS Collect
 • U handelt de factuur af
 • U kiest voor betaling via iDeal of via overboeking
 • U betaalt de factuur.

Tegemoetkoming in de schoolkosten

Wie kan bijdragen aan de kosten?Hoe vraag ik het aan?
Belastingdienst
Kindgebonden budget
Kijkt u op de website van de belastingdienst:
www.belastingdienst.nl -> toeslagen
Gemeente Alkmaar
Bijdrage voor ouders met een minimum inkomenU kunt de gratis AlkmaarPas bij de gemeente aanvragen. 
Per kind van 12 t/m 17 jaar kunt een vergoeding van maximaal € 145,00 per jaar krijgen voor de  ouderbijdrage. Zodra u de rekening van school heeft ontvangen, neemt u contact op met de school om daar uw AlkmaarPas te laten scannen.
Voor meer informatie kijkt u op de website van Halte Werk: www.haltewerk.nl/ouderbijdrage
Gemeente Langedijk
Bijdrage voor ouders met een minimum inkomen
U kunt de gratis MeedoenPas (Langedijk) bij de gemeente aanvragen.  Per kind van 12 t/m 17 jaar kunt een vergoeding van maximaal € 100,00 per jaar krijgen voor de ouderbijdrage.
Zodra u de rekening van school heeft ontvangen, neemt u contact op met de school om daar uw MeedoenPas te laten scannen.
Voor meer informatie kijkt u op de website van Halte Werk: www.haltewerk.nl/ouderbijdrage
Gemeente Heerhugowaard
Bijdrage voor ouders met een minimum inkomenU kunt de gratis Huygenpas bij de gemeente aanvragen.  Per kind van 12 t/m 17 jaar kunt een vergoeding van maximaal € 110,00 per jaar krijgen voor de       ouderbijdrage. Zodra u de rekening van school heeft ontvangen, neemt u contact op met de school om daar uw HuygenPas te laten scannen.
Voor meer informatie kijkt u op de website van Halte Werk: www.haltewerk.nl/ouderbijdrage
Gemeente Schagen
Bijdrage voor ouders met een minimum inkomen
U kunt gebruik maken van het Kindpakket.
Voor meer informatie kijkt op deze website: www.meedoenschagen.nl
Overige gemeenten


 
Woont u in een andere gemeente?
Vraagt u dan bij uw gemeentekantoor naar de regeling ‘bijzondere bijstand’ voor de schoolkosten.

Schoolboeken

De bijdrage van de ouders/verzorgers in de kosten en verwerking van de schoolboeken is
€ 0,00. De boeken worden in de laatste vakantieweek thuisbezorgd. De boeken blijven eigendom van de school en dienen voorzichtig behandeld te worden. Ze moeten voorzien zijn van een stevige kaft en vervoerd te worden in een stevige tas. Het is niet toegestaan in de boeken te schrijven of aantekeningen te maken. Bij beschadiging kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Vragen over boeken?

Wanneer u in de loop van het schooljaar vragen hebt over een boek, dan kun je deze per
e-mail stellen via boeken@ja.nl.
In Alkmaar kunnen leerlingen zich ook melden bij de boekenfondscoördinator in kamer C01. De boekenfondscoördinator is op dinsdagochtend aanwezig.

Heeft u vragen over de ouderbijdrage, de overige schoolkosten of de betaling ervan? Neem dan contact op met onze afdeling financiën (e-mail fa@ja.nl).
Lees meer over de vrijwillige ouderbijdrage en overige schoolkosten in deze brochure van de rijksoverheid.

Kunt of wilt u de kosten niet betalen dan vragen wij u om contact op te nemen met de mentor (vestiging Alkmaar) of leerjaarcoördinator (vestiging Langedijk) van uw kind.
U vindt de contactgegeven in onze schoolgids.