Schoolkosten en leermiddelen

VRijwillige ouderbijdrage

De kosten van activiteiten * en lesmateriaal worden niet allemaal door de overheid vergoed. Daarom wordt aan ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de kosten waarvoor de school geen subsidie ontvangt (gebruik kluisjes, cultuurkaart, tijdschriften, leesboeken en woordenboeken, vergaderingen van de leerlingenraad en contactoudergroepen).
U bent niet verplicht om deze bijdrage te betalen, maar wij betalen er veel belangrijke zaken voor uw kind mee.

Wij vinden het voor de ontwikkeling van onze leerlingen belangrijk om meer te doen dan alleen kennisoverdracht. Daarom organiseren wij in de loop van het schooljaar activiteiten waarmee wij de leerling:

 • Helpen om hun talenten te ontdekken;
 • Zin in leren bijbrengen;
 • Stimuleren in hun sociale ontwikkeling;
 • Leren om op een positieve manier naar zichzelf te kijken;
 • Een goede basis laten verwerven voor hun vervolgopleiding.

* Voor activiteiten die bekostigd worden vanuit de vrijwillige ouderbijdrage is er altijd een kosteloos alternatief. Als hier geen gebruik van wordt gemaakt en er wordt gekozen voor deelname aan de bekostigde activiteit, dan is er uiteraard een betalingsverplichting en is de bijdrage niet meer vrijwillig.

Hoe is de vrijwillige ouderbijdrage opgebouwd?

De bijdrage voor het schooljaar 2020-2021 is, in overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, vastgesteld op € 55,-. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een email met informatie over de betaalwijze.

Overige schoolkosten per vestigingen

Behalve de algemene activiteiten – waaraan de hele klas deelneemt – kan er ook sprake zijn van specifieke voorzieningen per leerling zoals studiebegeleiding of een training in sociale vaardigheden.

 • U ontvangt een e-mail (afzender: financiële administratie Jan Arentsz <no-reply@wiscollect.nl>
 • U klikt op de link in de e-mail: ‘klik hier voor de factuur’
 • U komt in uw persoonlijke omgeving van WIS Collect
 • U handelt de factuur af
 • U kiest voor betaling via iDeal of via overboeking
 • U betaalt de factuur.

Schoolkosten per vestiging

Overzicht schoolkosten vmbo Alkmaar
Overzicht schoolkosten havo/vwo Alkmaar
Overzicht schoolkosten Langedijk

Heeft u vragen over de ouderbijdrage, de overige schoolkosten of de betaling ervan? Neem dan contact op met onze afdeling financiën (e-mail fa@ja.nl). Lees meer over de vrijwillige ouderbijdrage en overige schoolkosten in deze brochure van de rijksoverheid.


WIS Collect

De school gebruikt het digitale systeem WIS Collect voor de ouderbijdragen.

Hoe werkt WIS Collect?

Klik hier voor een handleiding of bekijk de site.


Tegemoetkoming in de schoolkosten

Wie kan bijdragen aan de kosten?Hoe vraag ik het aan?
Belastingdienst
Kindgebonden budget
Kijkt u op de website van de belastingdienst:
www.belastingdienst.nl -> toeslagen
Gemeente Alkmaar
Bijdrage voor ouders met een minimum inkomenU kunt de gratis AlkmaarPas bij de gemeente aanvragen. 
Per kind van 12 t/m 17 jaar kunt een vergoeding van maximaal € 145,00 per jaar krijgen voor de  ouderbijdrage. Zodra u de rekening van school heeft ontvangen, neemt u contact op met de school om daar uw AlkmaarPas te laten scannen.
Voor meer informatie kijkt u op de website van Halte Werk: www.haltewerk.nl/ouderbijdrage
Gemeente Langedijk
Bijdrage voor ouders met een minimum inkomen
U kunt de gratis MeedoenPas (Langedijk) bij de gemeente aanvragen.  Per kind van 12 t/m 17 jaar kunt een vergoeding van maximaal € 100,00 per jaar krijgen voor de ouderbijdrage.
Zodra u de rekening van school heeft ontvangen, neemt u contact op met de school om daar uw MeedoenPas te laten scannen.
Voor meer informatie kijkt u op de website van Halte Werk: www.haltewerk.nl/ouderbijdrage
Gemeente Heerhugowaard
Bijdrage voor ouders met een minimum inkomenU kunt de gratis Huygenpas bij de gemeente aanvragen.  Per kind van 12 t/m 17 jaar kunt een vergoeding van maximaal € 115,00 per jaar krijgen voor de       ouderbijdrage. Zodra u de rekening van school heeft ontvangen, neemt u contact op met de school om daar uw HuygenPas te laten scannen.
Voor meer informatie kijkt u op de website van Halte Werk: www.haltewerk.nl/ouderbijdrage
Gemeente Schagen
Bijdrage voor ouders met een minimum inkomen
U kunt gebruik maken van het Kindpakket.
Voor meer informatie kijkt op deze website: www.meedoenschagen.nl
Overige gemeenten


 
Woont u in een andere gemeente?
Vraagt u dan bij uw gemeentekantoor naar de regeling ‘bijzondere bijstand’ voor de schoolkosten.

lesmaterialen

De ouders/verzorgers schaffen zelf sommige lesmaterialen aan zoals een agenda, atlas, geodriehoek, passer, rekenmachine, gymschoenen en schrijfmateriaal. Hiervan krijgen zij een opgave (lijstje) per leerjaar per afdeling vóór het begin van de cursus.

Schoolboeken

De bijdrage van de ouders/verzorgers in de kosten en verwerking van de schoolboeken is
€ 0,00. De boeken worden in de laatste vakantieweek thuisbezorgd. De boeken blijven eigendom van de school en dienen voorzichtig behandeld te worden. Ze moeten voorzien zijn van een stevige kaft en vervoerd te worden in een stevige tas. Het is niet toegestaan in de boeken te schrijven of aantekeningen te maken. Bij beschadiging kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Vragen over boeken?

Wanneer u in de loop van het schooljaar vragen hebt over een boek, dan kun je deze per
e-mail stellen via boeken@ja.nl.
In Alkmaar kunnen leerlingen zich ook melden bij de boekenfondscoördinator in kamer C01. De boekenfondscoördinator is op dinsdagochtend aanwezig.

Heeft u vragen over de ouderbijdrage, de overige schoolkosten of de betaling ervan? Neem dan contact op met onze afdeling financiën (e-mail fa@ja.nl).
Lees meer over de vrijwillige ouderbijdrage en overige schoolkosten in deze brochure van de rijksoverheid.

Kunt of wilt u de kosten niet betalen dan vragen wij u om contact op te nemen met de mentor (vestiging Alkmaar) of leerjaarcoördinator (vestiging Langedijk) van uw kind.
U vindt de contactgegeven in onze schoolgids.