Ouderbetrokkendheid

Het versterken van betrokkenheid van ouders en leerlingen

Goed contact tussen ouders, leerlingen en school is cruciaal volgens het Jan Arentsz. Ons motto hierin is: we doen het samen! De mentor is voor de leerling en u als ouders de centrale persoon. In het eerste brugklasjaar komt de mentor op huisbezoek, met als doel de samenwerking tussen ouders, school en leerling te bevorderen. Ouders worden met grote regelmaat uitgenodigd op school. In het najaar worden alle vmbo-ouders uitgenodigd voor een ontmoeting met het hele vmbo-team en een kennismaking met het vmbo-onderwijs. We roepen ouders elk jaar op om deel uit te maken van de contactoudergroep, met als doel de betrokkenheid te vergroten.