Vervolgopleiding

Een brede basis aanbieden zodat er veel mogelijkheden voor vervolgopleidingen zijn

Na twee jaar kiezen de leerlingen een sector, de eerste richting voor hun vervolgopleiding. In klas 1 en 2 bieden we een brede opleiding, zodat alle mogelijkheden nog open liggen en leerlingen een goede keuze kunnen maken. Veel leerlingen gaan na het behalen van hun vmbo-diploma naar het mbo, een aantal gaat verder naar de havo. Leerlingen van de vmbo-beroepsgerichte leerwegen vervolgen hun schoolloopbaan na twee jaar op de bovenbouwlocatie, het moderne Van der Meij College.