De brugklas

voorpagina boekje 2018

Jongeren leggen op school de basis voor hun toekomst. Welke kennis en vaardigheden hebben ze nodig in hun verdere leven? Wij helpen uw kind graag op weg!

De  wereld om ons heen wordt complexer en verandert snel.
De keuzes zijn vaak overweldigend en moeilijk te overzien. Daarom is het belangrijk dat jongeren leren reflecteren, zodat ze zelf een antwoord kunnen geven op vragen als: ”Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?”

Want dit levert zelfstandige, ondernemende en creatieve jonge mensen op die blijven meebewegen in een snel veranderende maatschappij.

Soorten brugklassen

Er zijn verschillende soorten brugklassen.

ALKMAAR
vmbo
bb/kb (tweejarige brugperiode)
kb/tl (tweejarige brugperiode)
tl/havo (tweejarige brugperiode)
ALKMAAR
havo
havo/vwo (eenjarige brugperiode)
havo technasium (eenjarige brugperiode)
ALKMAAR
atheneum/gymnasium
atheneum (eenjarige brugperiode)
gymnasium (eenjarige brugperiode)
LANGEDIJK
vmbo/havo/atheneum
havo/vwo (eenjarige brugperiode)
tl/havo (eenjarige brugperiode)
tl (eenjarige brugperiode)

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de brugklas is het advies van de basisschool nodig. We overleggen altijd met de basisschool over de plaatsing. Uiterlijk in juni sturen wij bericht over de toelating.

Op deze website vindt u veel informatie over onze school. Wilt u ons brugklasboekje downloaden en meer weten? Klik dan hier.